Mångsbodarna, Evertsberg & Oxberg

Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg kan användas antingen var för sig
eller tillsammans, beroende på gruppens storlek.


Flexibla lösningar med t ex vikväggar gör lokalerna anpassningsbara.


  Mångsbodarna
Evertsberg
Oxberg
Biosittning: 40 pers 36 pers
36 pers
Skolsittning:
30 pers
30 pers
30 pers
U-bord:
24 pers
22 pers
22 pers
Golvyta: 60 kvm 50 kvm
50 kvm
Biositting, dubbellokal:
  60 pers
Skolsittning, dubbellokal:
  48 pers
Biosittning, trippellokal:
100 pers
Skolsittning, trippellokal:
 70 pers
SCP_18_VR_ikoner.png

Vandra runt lokalerna med vår VR-visning